Ansvarlighed

Vores ansvarlighed

Historiske FDB Møbler gør en forskel for mennesker og miljø. FDB Møbler er forankret med bæredygtighed og høj kvalitet.

Coop ønsker at være den mest ansvarlige dagligvarevirksomhed i Danmark. Og vi har noget at have det i, for Coop har en lang tradition for at stille særlige strenge krav til miljø, sundhed og sikkerhed. I vores næsten 150 års lange historie har Coop altid arbejdet med ansvarlighed. Fra begyndelsen hvor det handlede om at skaffe borgerne bedre kvalitet på deres fødevarer - og frem til i dag, hvor det handler om at sikre forbrugerne varer, der tager hensyn til miljø, sundhed, klima og forholdene hos leverandørerne. Coop var f.eks. den første, større danske virksomhed, der kunne garantere, at alle havemøbler i træ er fra bæredygtig produktion.

Det er derfor fortsat meget vigtigt, at Coop går forrest og holder fast i vores arbejde med at tilbyde vores kunder og medlemmer varer med en ansvarlig historie bag. Særligt når det gælder egne varemærker.

FDB Møbler er ét af vores ældste egne varemærker. Bag det stolte logo gemmer sig meget værdi og gode minder hos mange. Det er derfor vigtigt at møblerne fortsat er helt i top, når det kommer til kvalitet og ansvarlighed. Så den samme historie kan skrives om mange år igen.

FSC® og FDB

FDB Møbler har en lang og hæderkronet historie. I dag er møblerne relanceret ved det vi kalder Danmarks smukkeste comeback.
Og historien bag om møblet skal også være at de er produceret med respekt for naturen.

Derfor er det helt naturligt, at træet til  møblerne skal være fra bæredygtige skove, hvor der tages ansvar for miljø, dyr og mennesker.
Derfor er alt træ, der bliver brugt FSC-certificeret. FSC-mærket som anbefales af WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace sikrer, at skovenen dyrkes og fældes med hensyn til natur, dyr og mennesker.

FDB Møbler er en møbelserie med omtanke for naturen. Skovrydning og illegal tømmerhugst er et alvorligt globalt miljøproblem og samtidig en trussel mod de dyr og mennesker, der lever i og af verdens skove. Ved at sikre at alt træ er FSC-certificeret søger vi for, at skovene forbliver skov - også for fremtidige generationer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at passe på verdens skove
og de dyr og mennesker som lever i og omkring skovene. Det er du uanset om træet kommer fra en Svensk nåleskov eller en regnskov i Sydamerika.

ansvarlighed-detail.jpg

Forbrugerne er nøglen til regnskovsbevaring

Pengene fra FDB Møbler går blandt andet til FSC-certificering og sociale projekter i landsbyerne i og omkring skovene. Der bliver også
råd til uddannelse og teknisk rådgivning til COATLAHL, så træarbejderne udvikler deres kompetencer og kvaliteten af deres produkter.
Aktiviteterne er med til at give regnskoven værdi, så landsbyerne ikke bliver nødt til at brænde eller fælde den til fordel for landbrug.

FSC er en forkortelse for Forest Stewardship Council, der er en global og non-profit mærkningsordning for træ og papir. FSC-certificering er med til at sikre bæredygtig brug af skovene og tager både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Det gavner lokalbefolkninger og bevarer skove, fordi der ikke fældes flere træer, end skoven kan nå at reproducere. Alle skove og træsorter, fra regnskove til nordiske nåleskove, kan FSC-certificeres.

FSC-mærket er din sikkerhed for at:
- Skoven der fældes i ikke bliver mindre med tiden og at der fældes i takt med naturen
- Dyre- og planteliv beskyttes og at sjældne og truede arter ikke påvirkes af fældning
- Indfødte folk beholder sikres rettigheder. Skovarbejderne får en uddannelse, sikkerhedsudstyr, en ordentlig løn og ret til at organisere sig

Alle Coops havemøbler, FDB Møbler og køkkenredskaber fremstillet i træ er FSC-certificeret. Coop har desuden et stort sortiment af servietter, papir, blokke og notesbøger, der bærer FSC-mærket, og kædernes tilbudsavis er fremstillet af FSC-papir. Træbaserede fødevare-emballager i Änglamark-serien, som for eksempel Änglamark mælkekartoner, er også FSC-certificeret.

Læs mere om FSC:
https://dk.fsc.org/hvad-er-fsc.2.htm

Læs mere om Verdens Skove:
https://www.verdensskove.org/